Rodzaje kamienia

Granity

Granit to najpowszechniejsza skała magmowa z dodatkiem czystego kryształu jakim jest kwarc.

Marmury

Marmury powstają z przeobrażenia skał węglanowych (marmury kalcytowe i dolomitowe).

Onyksy

Onyks- cenna odmiana chalcedonu o równoległym ułożeniu warstw. Zbudowane są głownie z węglanu wapnia.

Konglomeraty

Konglomeraty to produkty przemysłowe powstałe z połączenia kruszonego kamienia z żywicą poliestrową. 

Trawertyny

Trawertyn to powstała miliony lat temu skała osadowa, która składa się z minerałów.

Piaskowce

Piaskowiec to średnioziarnista, zwięzła skała osadowa powstała w wyniku scementowania.

Spieki kwarcowe